user
Aanmelden
Mijn winkelwagen
Menu

30 dagen retourbeleid

In het geval dat u een consument bent in de zin van artikel 13 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB), dwz een aankoop doet voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan uw commerciële of uw onafhankelijke professionele activiteit, heeft u een wettelijk herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen.

Herroepingsrecht Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te annuleren zonder opgaaf van reden. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaken in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

BISSELL International Trading Company B.V. Adres:

Willem Fenengastraat 14,

1096BN Amsterdam,

 Nederland

Telefoon: 0203 80481443

E-mail: kundenservice@bissell.com

u informeren over uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief die per post, fax of e-mail wordt verzonden). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde annuleringsformulier, maar dit is niet verplicht. Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om uw mededeling over uw herroepingsrecht te verzenden voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, hebben we alle betalingen gedaan die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) om onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop we uw annulering van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen naar ons of naar Dr.-Detlev-Karsten-Rohwedder-Str. Onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. 17, 47228 Duisburg, Duitsland. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken. Het retourneren van de goederen is kosteloos indien u gebruik maakt van het door ons verstrekte retourlabel.

Onze klantenservice bezorgt u het retourlabel voor de retourzending. Stuur hiervoor een e-mail naar onze klantenservice: kundenservice@bissell.com. Houd er rekening mee dat alleen de retourzending met het door ons verstrekte retourlabel gratis voor u is. Als u de goederen op een andere manier naar ons terugstuurt, kunnen wij u de kosten niet vergoeden. U hoeft alleen voor waardeverlies van de goederen te betalen als dit waardeverlies het gevolg is van behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

 

Modelformulier voor herroeping

 

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

 

Aan: Bissell International Trading Company BV, Willem Fenengastraat 14, 1096 BN Amsterdam, Nederland, kundenservice@bissell.com

 

Ik / wij (*) annuleer hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / levering van de volgende dienst (*): _______________________________________________________________

 

Besteld op (*) / ontvangen op (*): _____________________________________

 

Naam van de consument (en): ______________________________________

 

Adres van de consument (en): ____________________________________

 

Handtekening van de consument (en) (alleen voor kennisgeving op papier): _________________

 

Datum: __________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

EINDE HERROEPING

 

Vrijwillige verlenging van de opzegtermijn:

Naast uw wettelijke rechten bieden wij u de volgende vrijwillige verlenging van de wettelijke herroepingstermijn aan:

Je hebt recht op dit contract zonder opgaaf van reden

binnen 30 dagen bij het bestellen van reinigingsapparatuur, accessoires en reinigingsmiddelen

terugtrekken. De opzegtermijn gaat in op de dag waarop jij of een door jou genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaken in bezit heeft genomen.

Voor het overige blijven de bovenstaande bepalingen met betrekking tot de uitoefening en gevolgen van de intrekking ongewijzigd. Deze vrijwillige verlenging van de opzegtermijn beperkt uw wettelijke rechten niet en dus ook niet uw wettelijke herroepingsrecht zoals hierboven beschreven.