marker
Waar te koop
cart Mijn winkelwagen
Menu Menu

Algemene voorwaarden van BISSELL

De BISSELL® groep is al meer dan 140 jaar op zoek naar manieren om uw huis schoner te maken voor u en uw huisdieren. Naast rommel, willen wij allemaal wel zakelijke issues vermijden. In dit document vindt u onze Algemene Verkoopvoorwaarden ("Voorwaarden"), die van toepassing zijn op uw aankoop en gebruik van alle producten van BISSELL.


Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u producten via onze website bestelt.

Wij wijzen u in het bijzonder op uw recht van ontbinding (‘herroepingsrecht’) in artikel 8 en de beperkingen van onze aansprakelijkheid in artikel 11.  

 1. Wie zijn wij en waarop zijn deze Voorwaarden van toepassing?

  • Na uw uitdrukkelijke aanvaarding van deze Voorwaarden zijn deze van toepassing op alle bestellingen die door consumenten worden geplaatst via de online shop bissell.nl van

   BISSELL International Trading Company B.V.       
   Algemeen directeur: Bart de Vos             
   Adres: Willem Fenengastraat 14, 1096BN Amsterdam, Nederland
   Telefoon: 024 8080222 (er zijn geen kosten verschuldigd naast de gebruikelijke belkosten)
   Ma.-Vr.: 10:00 uur - 18:00 uur.  
   Fax: N.v.t.           
   Btw-nummer: NL851002729801
   KvK-nummer: 53752139
   E-mail: [email protected]

   (hierna te noemen "BISSELL, "wij", "ons").

Een consument wordt gedefinieerd als elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen.

  • De producten in de online shop worden uitsluitend aangeboden aan klanten van 18 jaar of ouder, die wettelijk volledig bevoegd zijn.
  • De exclusieve contracttaal is Nederlands.
  • U kunt te allen tijde toegang krijgen tot de momenteel geldende versie van deze Voorwaarden op onze website bissell.nl. U kunt dit document downloaden en afdrukken met behulp van de printfunctie in uw browserapplicatie.
  • Wij registreren uw acceptatie van deze Voorwaarden en uw bestelgegevens, zodat wij onder andere uw bestelling kunnen uitvoeren. Wij bewaren echter niet fysiek of anderszins de gehele overeenkomst tussen u en ons.

 1. Het plaatsen van uw bestelling en marketing

  • Onze producten worden aan u gepresenteerd in onze online shop, waardoor u onze producten kunt selecteren en kopen. De presentatie van onze producten op de website is geen aanbod in juridische zin. Het aanbod wordt door de consument gedaan door het bestelproces van de geselecteerde producten af te ronden. Ons bestelproces geeft u de mogelijkheid om eventuele fouten te controleren en aan te passen voordat u uw bestelling plaatst. U kunt een product selecteren door op de knop [IN WINKELWAGEN] te klikken. U kunt ook producten uit uw winkelwagen verwijderen en vervangen door op de knop [VERWIJDER] te drukken en een nieuw product uit onze online shop te selecteren. Controleer uw bestelling en de door u verstrekte informatie zorgvuldig voordat u de bestelling plaatst. Door op de knop [BESTEL EN BETAAL] te klikken, doet u een bindend aanbod om te kopen.
  • De ontvangst van uw bestelling wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling door een automatische e-mail bevestigd; dit houdt nog geen aanvaarding van de overeenkomst in. Wij accepteren uw bestelling door u een aparte orderbevestiging per e-mail te sturen of door de producten te verzenden. Dit proberen wij zo snel mogelijk te doen. Zie artikel 1 voor meer details over de verzendtijd. Wij hebben het recht om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren, met name als het bestelde product al niet op voorraad is.
  • Onze online winkel werkt niet met gebruikersaccounts. Dit betekent dat u zich niet hoeft te registreren om een bestelling te plaatsen. U hoeft alleen maar uw persoonlijke gegevens in te vullen zodat wij de transactie en de levering aan u in orde kunnen maken. Indien u daar apart toestemming voor heeft gegeven, kunt u een actueel, geldig e-mailadres opgeven om in de toekomst marketing e-mails van BISSELL te ontvangen.

 2. Prijzen

  • De prijzen op de productpagina's zijn inclusief wettelijke btw en alle andere prijscomponenten zoals verpakking. De verzendkosten staan vermeld op onze website en worden berekend en getoond vóór het plaatsen van de bindende bestelling.
  • Onze prijzen kunnen worden gewijzigd, maar prijswijzigingen hebben geen invloed op een lopende bestelling, die wij hebben geaccepteerd in overeenstemming met artikel 2, lid 2, zin 2.

 1. Verzendkosten

  • Meer informatie over onze verzendkosten vindt u hier.

 2. Leveringsvoorwaarden

  • Wij streven ernaar de producten zo snel mogelijk te verzenden. Als u uw bestelling voor 15.00 uur op een werkdag plaatst, proberen wij uw bestelling nog dezelfde werkdag te verzenden, mits de producten op voorraad zijn. Bestelt u na 15.00 uur op een werkdag, dan proberen wij uw bestelling de volgende werkdag te verzenden.
  • Tenzij anders is overeengekomen, worden de producten door onze leveringspartner vanuit ons magazijn op het door u opgegeven adres geleverd. Wij kiezen de vervoerder naar ons beste oordeel, maar zonder de selectie van de snelste en goedkoopste verzending te garanderen.
  • Als we niet alle producten die u hebt besteld op voorraad hebben, kunnen we deelleveringen doen waar dit redelijk is. Eventuele uiterste termijnen als leverings- of herroepingstermijn beginnen pas te lopen als de laatste deellevering heeft plaatsgevonden.
  • Als de producten na twee pogingen niet aan u kunnen worden geleverd vanwege omstandigheden die aan u zijn toe te schrijven (bijvoorbeeld omdat u een onjuist adres heeft opgegeven), kunnen wij de overeenkomst binnen 14 dagen na de laatste poging opzeggen. Of wij kunnen het product afleveren bij een daartoe aangewezen ophaalplaats zodat u het product zelf kunt ophalen. U wordt door middel van updates op de hoogte gebracht van de leveringsstatus en het feit dat wij het recht hebben de overeenkomst te opzeggen. Als wij de overeenkomst opzeggen, worden eventuele door u gedane betalingen zonder onnodige vertraging aan u terugbetaald.
  • Wij kunnen de overeenkomst opzeggen indien onze leveranciers de betreffende producten niet aan ons leveren, zonder dat dit te wijten is aan, veroorzaakt wordt door of te voorzien is voor ons. In dit geval zullen wij u zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen en eventueel de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als u geen vergelijkbaar product wilt laten leveren, zullen wij u de reeds gedane betalingen zonder onnodige vertraging terugbetalen.

 1. Betalingsvoorwaarden

  • U kunt ervoor kiezen om betalingen te doen (i) met een creditcard, (ii) door een directe overschrijving van uw bankrekening via onze betalingspartner iDEAL of (iii) in termijnen via onze betalingspartner Klarna.
  • Indien u nalaat te betalen, wordt de koopprijs verhoogd met een jaarlijkse rente van 4% bovenop de wettelijke rente, terwijl uw verzuim voortduurt. Wij behouden ons het recht voor om een hogere schadevergoeding te vorderen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

  • De door u bestelde producten blijven ons eigendom totdat de betaling voor dergelijke producten volledig is voldaan. U mag de door u bestelde producten niet verpanden, als zekerheid gebruiken, verwerken of verbouwen zonder onze toestemming, totdat de volledige eigendom van deze producten op u is overgegaan.

 2. Herroepingsrecht

  A. Wettelijk herroepingsrecht

  • Indien u een consument bent zoals gedefinieerd in het toepasselijke consumentenrecht, heeft u een wettelijk recht deze overeenkomst te ontbinden in overeenstemming met de volgende bepalingen.


   Herroepingsrecht

   U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

   De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een andere derde dan de vervoerder, die door u is aangewezen, het laatste goed fysiek in bezit krijgt,

   Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

   BISSELL
   Telefoon: 024 8080222Telefax: N.V.T.
   E-mail: [email protected]

   op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te ontbinden door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

   Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

    

   Gevolgen van herroeping

    

   Als u deze overeenkomst ontbindt, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om zich terug te trekken uit deze overeenkomst. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zult u als gevolg van deze terugbetaling geen kosten hoeven te betalen.

   Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

   U kunt de goederen terugsturen of ze overhandigen aan ons of Sale Supply, Kerkenbos 1047, 6546 BB Nijmegen, Nederland, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons uw ontbinding van deze overeenkomst heeft meegedeeld. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

   Het retourneren van de goederen is gratis als u de door ons verstrekte retoursticker gebruikt. Onze klantenservice kan u de retoursticker bezorgen. Stuur eerst een e-mail naar onze klantenservice: [email protected]. Let op: alleen de retourzending met de meegeleverde retoursticker is voor u gratis. Als u de goederen op een andere manier aan ons retourneert, kunnen wij de kosten helaas niet terugbetalen.

   U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling, anders dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

   Model Herroepingsformulier
    

   Vul dit formulier in en stuur het terug als u zich wilt de overeenkomst wilt ontbinden.       

   Aan

   BISSELL, Kerkenbos 1047, 6546 BB Nijmegen, Nederland
   Telefoon: 024 8080222
   Ma.-Vr.: 10:00 - 18:00 uur
   Telefax: N.V.T.
   E-mail: [email protected]         


   Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)       

   Besteld op (*)/Ontvangen op (*),
   Naam/Namen consument(en),
   Adres consument(en).
   Handtekening van de klant(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
   Datum

   (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

    

   Einde van de instructies voor de herroeping     


   B. Vrijwillige verlenging van de wachttijd


  • Naast uw wettelijke rechten bieden wij u de volgende vrijwillige verlenging van de wettelijke herroepingstermijn aan. U heeft het recht om uw herroepingsrecht zonder opgaaf van redenen uit te oefenen:
   • binnen 100 dagen bij het bestellen van machines; of
   • binnen 30 dagen bij het bestellen van accessoires en schoonmaakproducten.

De herroepingstermijn begint op de dag waarop u of een derde, die niet de vervoerder is, fysiek het laatste door u bestelde goed in bezit krijgt.

  • Voor het overige blijven de bovenstaande bepalingen betreffende de uitoefening en de gevolgen van de intrekking ongewijzigd van toepassing. Deze vrijwillige verlenging van de herroepingstermijn beperkt het herroepingsrecht niet.
  • Na ontvangst van uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht zal onze klantenservice u een retoursticker overhandigen. Plaats deze sticker op de adequaat verpakte BISSELL product(en) en stuur deze zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na ontvangst van de retoursticker naar het op de retoursticker vermelde adres.
  • Vermijd beschadiging en vervuiling van de producten. Stuur ze zoveel mogelijk terug naar ons in de originele verpakking met alle toebehoren en alle verpakkingselementen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, zorg er dan voor dat u de producten goed verpakt om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade om schadeclaims als gevolg van een onzorgvuldig defecte verpakking te voorkomen.
  • Het door u geldig kunnen uitoefenen van uw herroepingsrecht wordt niet afhankelijk gesteld van naleving van de regelingen genoemd in artikel 8.5.            

 1. Transportschade

  • Als producten worden geleverd met duidelijke transportschade, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Stuur uw klacht via e-mail naar [email protected] en vermeld daarbij foto's van het (de) defecte product(en), een beschrijving van het defect en uw bestelgegevens (naam, ordernummer en besteldatum).
  • Als u geen klacht indient of contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke garantierechten, maar als u dat wel doet, helpt u ons om onze eigen claims tegen de transporteur of de transportverzekeraar te doen gelden.

 2. Garantie en after-sales service

  • Voor de artikelen aangeboden in onze online winkel geldt het wettelijk garantietermijn van 24 maanden.
  • Als het door u gekochte product niet werkt zoals het verondersteld of overeengekomen is, kunt u het recht hebben om het product door ons te laten repareren of vervangen, of om een evenredige vermindering van de aankoopprijs te krijgen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook het wettelijke recht hebben om uw overeenkomst met ons te ontbinden. U kunt recht hebben op de bovenstaande rechten als het bestelde product non-conform is. Een product is echter niet non-conform als een defect het gevolg is van het niet opvolgen van duidelijke en begrijpelijke installatie-instructies in de betreffende producthandleiding. Als u aanspraak maakt op garantie, repareren of vervangen wij het product. Wij hebben het recht om ons te verzetten tegen een verzochte oplossing indien dit ofwel onmogelijk ofwel onredelijk is, bijvoorbeeld wanneer de reparatiekosten hoger zijn dan de kosten van een nieuw product. Als (i) reparatie of vervanging van het product voor ons onmogelijk is, (ii) we de reparatie of vervanging weigeren of niet binnen een redelijke termijn uitvoeren, (iii) de reparatie of vervanging voor u onredelijk is of ongemakken met zich meebrengt of (iv) de reparatie of vervanging voor u onredelijk is vanwege geldige redenen naar onze mening, kunt u aanspraak maken op prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst.

 3. Aansprakelijkheid

  • Onze producten zijn alleen geschikt voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik en u mag de producten niet gebruiken voor professionele wederverkoop, verhuur of enig ander zakelijk gebruik.
  • Onbeperkte aansprakelijkheid: Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, vorderingen op grond van de wet op de productaansprakelijkheid en schade door verlies van leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid van mensen.
  • Voor het overige, en voor zover wettelijk toegestaan, is onze aansprakelijkheid als volgt beperkt:
   • Met betrekking tot Nederlandse klanten: onze aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele vorderingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of uw gebruik van onze producten is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het (de) door u gekochte product(en). Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade.

 1. Wijziging van de Voorwaarden

  • Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd. Uw bestellingen zijn onderworpen aan de Voorwaarden zoals die gelden op het moment van de bestelling; u zult deze in de loop van het bestelproces               
  • Eventuele wijzigingen of aanvullingen worden ten minste vier weken voordat ze van kracht worden per e-mail aan u meegedeeld overeenkomstig lid 1. Onze kennisgeving zal een link bevatten waar u de volledige nieuwe versie van de Voorwaarden kunt bekijken.

 1. Slotbepalingen

  • Voor zover de wet dit toestaat, blijft de rest van de overeenkomst geldig indien een bepaling van deze Voorwaarden vernietigd wordt, nietig of niet rechtsgeldig blijkt te zijn. De relevante wettelijke bepalingen zijn van toepassing in plaats van de vernietigde, nietige of niet rechtsgeldige bepalingen. Wij proberen altijd de meningsverschillen met onze klanten in onderling overleg te overbruggen. Bovendien zijn wij niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure door een consumentenarbitrage-instantie en zullen wij u niet de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een dergelijke procedure.
  • De Europese Commissie heeft een platform voor geschillenbeslechting opgericht om eventuele klachten van consumenten na een onlineaankoop te verzamelen en door te sturen naar de relevante nationale bemiddelaars. Dit platform is toegankelijk via het volgende URL-adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr.