Waar bent u naar op zoek?
Levertijd 3-5 werkdagen
Levertijd 3-5 werkdagen
140 jaar ervaring
140 jaar ervaring
Tot wel 5 jaar garantie*
Tot wel 5 jaar garantie*
Gratis verzending vanaf € 50,-
Gratis verzending vanaf € 50,-

Privacybeleid van BISSELL

Wanneer u onze websites bezoekt en gebruikt, worden de persoonsgegevens door ons als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en opgeslagen voor de duur die nodig is om aan de vermelde doeleinden en wettelijke verplichtingen te voldoen. Hierna zullen wij u informeren over de gegevens, de wijze waarop deze worden verwerkt en de rechten die u toekomen.

 

Persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" of "informatie") zijn op grond van artikel 4, lid 1, van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

 1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking op onze website https://www.bissellgermany.de/ door de verantwoordelijke voor de verwerking:

 

BISSELL International Trading Company B.V.

Willem Fenengastraat 14, 1096 BN, Amsterdam, Nederland

(hierna "BISSELL" genoemd)

 

Telefoon: 020 305 1340

Mail: [email protected]

 

Indien u een BISSELL product bestelt via een wederverkoper, dient u er rekening mee te houden dat de wederverkoper en BISSELL kunnen optreden als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ongeacht of BISSELL uw persoonsgegevens als verantwoordelijke voor de verwerking of als gezamenlijk verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming in te roepen.

 

U kunt ons ook rechtstreeks een bericht sturen via de pagina "Contact".

 

Als u vragen heeft over de wet op de gegevensbescherming of over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming, kunt u te allen tijde rechtstreeks contact met ons opnemen via  [email protected].

 

 1. Verwerking van de persoonsgegevens en de doeleinden van de verwerking

 

 1. De website bezoeken

 

U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uw identiteit bekend te maken. In het kader van een eventuele toegang tot onze website is het echter essentieel dat bepaalde persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de server van onze provider om de verbinding met de website mogelijk te maken. Dit omvat informatie zoals:

 

- Het IP-adres van uw klant,

- de naam en de URL van het opgevraagde bestand,

- de website van waaruit de toegang is gemaakt,

- de naam en de beschrijving van de gebruikte internetbrowser,

- de datum en het tijdstip van elke toegang.

 

De informatie wordt opgeslagen in een zogenaamd logbestand op de server van onze website en wordt daar automatisch verwijderd wanneer het logbestand de maximusgrootte overschrijdt, bij een nieuwe uitgave en na een herstart van de server.

 

Het IP-adres wordt verwerkt voor technische en administratieve doeleinden van het tot stand brengen van de verbinding en de stabiliteit van de verbinding om de veiligheid en functionaliteit van onze website te waarborgen en om eventuele illegale aanvallen te kunnen opsporen.

 

De informatie wordt ook gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten en fouten op de website samen te stellen.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres en andere informatie uit het logbestand is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons rechtmatige belang vloeit voort uit het genoemde veiligheidsbelang en de noodzaak van een probleemloze en gebruikersvriendelijke voorziening van onze website (dat volgens onze afwegingstoets zwaarder weegt dan uw privacybelang). Uit de verwerking van het IP-adres en andere gegevens in het logbestand kunnen wij geen directe conclusies trekken over uw identiteit.

 

Wij bewaren deze informatie niet langer dan 4 weken na het verzamelen ervan.

 

Bovendien maken we gebruik van cookies en analytische diensten wanneer u onze website bezoekt. Meer details kunt u hieronder vinden in dit privacybeleid en via de toestemmingstool die verschijnt wanneer u onze website bezoekt.

 

 1. Nieuwsbrief

 

Voor zover u daar op grond van artikel 6 lid 1 (a) AVG uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u periodiek onze nieuwsbrief toe te sturen. Indien uw toestemming niet vereist is, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief te sturen op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

 

Zodra u zich heeft ingeschreven, ontvangt u een registratiemelding per e-mail, die u moet bevestigen om de nieuwsbrief te ontvangen (de zogenaamde dubbele opt-in). Uw antwoord per e-mail dient als bevestiging dat u in feite de persoon bent die de inschrijving heeft gedaan.

 

U kunt uw toestemming te allen tijde kosteloos, met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van reden intrekken. U kunt bijvoorbeeld de betreffende afmeldlink gebruiken die in elke nieuwsbrief staat of een e-mail sturen naar [email protected]. Als u zich heeft afgemeld, worden uw gegevens onmiddellijk van onze nieuwsbrief-mailinglijst verwijderd. Wij slaan uw persoonsgegevens dus op totdat u uw toestemming intrekt of zich afmeldt.

 

Wij versturen onze nieuwsbrief via de diensten van Adwise BV, Twentepoort West 10, 7609 RD in Almelo. De e-mailadressen en namen van onze nieuwsbriefontvangers worden daarom namens ons door Adwise verwerkt.

 

Adwise gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te verzenden en te evalueren. Wij hebben hiervoor een gegevensverwerkingsovereenkomst met Adwise gesloten. Door middel van deze overeenkomst verzekert Adwise dat zij de gegevens verwerken in overeenstemming met de AVG en de bescherming van de rechten van de betrokkene waarborgen.

 

Adwise verzekert dat de persoonsgegevens volledig worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Adwise zelf gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief niet om hen te schrijven en geeft de gegevens ook niet door aan derden.

 

 1. Contactformulier

 

Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier, verzamelen we de volgende informatie:

 

- naam,

- e-mail adres,

- land,

- contacttype (pers, bedrijf of consument),

- telefoonnummer (optioneel),

- uw bericht (optioneel).

 

Wij verwerken de vermelde informatie om te bepalen wie de aanvraag heeft verstuurd en om deze te kunnen beantwoorden en verwerken.

 

Deze gegevensverwerking naar aanleiding van uw aanvraag is noodzakelijk voor precontractuele maatregelen in het kader van Art. 6 (1)(b) AVG of onze rechtmatige belangen op grond van artikel 6 (1) (b) AVG of onze rechtmatige belangen op grond van artikel 6 (2) (c) AVG of onze rechtmatige belangen op grond van artikel 6 (3) (d) AVG. (1) (f) AVG in de communicatie met personen die contact met ons opnemen (wat volgens onze afwegingstoets zwaarder weegt dan uw privacybelangen). Wij zullen de door ons verzamelde persoonsgegevens verwijderen via het contactformulier nadat uw aanvraag is verwerkt of na zes maanden nadat er vervolgvragen zouden kunnen ontstaan.

 

 1. Producten bestellen

 

Bij het bestellen van producten via onze website verzamelen wij de volgende informatie:

 

- e-mail adres,

- Voornaam, achternaam,

- adres en land,

- postcode,

- contract- en bestelgegevens.

 

Deze gegevens worden verzameld:

 

- om u te identificeren als onze contractuele partner;

- om de ingevoerde gegevens te controleren op plausibiliteit;

- om de betaling van uw bestelling te verwerken;

- om eventuele garantieclaims te verwerken en ook om eventuele claims tegen u te doen gelden;

 

De gegevens worden verwerkt op uw verzoek en onder Art. 6 (1) (b) AVG zijn nodig voor de vermelde doeleinden van de uitvoering van de overeenkomst en de precontractuele maatregelen. Als u niet alle hierboven vermelde gegevens verstrekt, is het mogelijk dat wij uw bestelling niet kunnen verwerken.

 

Om een vlotte en eenvoudige verwerking van uw bestelling te garanderen en om vragen sneller te kunnen beantwoorden, kunt u ook andere gegevens verstrekken:

 

- uw telefoonnummer;

- een alternatief verzend- of factuuradres;

- Uw staat/provincie en

- naam van uw bedrijf.

 

Het verstrekken van deze gegevens gebeurt op vrijwillige basis.

 

Uw persoonlijke gegevens die wij voor de bestelling verzamelen, worden tot het einde van de wettelijke garantieperiode opgeslagen en vervolgens verwijderd, tenzij wij op grond van artikel 6, lid 1, onder c), AVG verplicht zijn tot een langere opslag vanwege belasting- en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieverplichtingen (meestal gedurende zeven jaar na de uitvoering van het contract) of u toestemming hebt gegeven voor een langere periode op grond van artikel 6, lid 1, onder c), of u toestemming hebt gegeven voor een langere periode op grond van artikel 6, lid 1, onder c), onder c). 6, lid 1, onder a), van de AVG.

 

 1. Registratie van producten

 

Wanneer u uw BISSELL product op onze website registreert, verzamelen wij de volgende gegevens:

 

- voornaam, achternaam;

- productnaam, serienummer;

- e-mail adres;

- telefoonnummer (optioneel)

- Aankoopdatum (optioneel);

- postcode, plaats (optioneel) en

- land van herkomst (facultatief).

 

Garantie, recall en fiscale doeleinden

Wij gebruiken deze gegevens voor zover dat nodig is om u bij de registratie een garantie te geven en u te informeren over veiligheidsterugname (recall) op basis van de wettelijke grond van artikel 6, lid 1, onder b), van het AVG (uitvoering van een contract). Wij bewaren deze gegevens zolang de garantie van toepassing is, tenzij wij de gegevens langer mogen bewaren, bijvoorbeeld om te voldoen aan een bewaarplicht voor gegevens voor fiscale doeleinden (die meestal 7 jaar bedraagt).

 

Klantenservice & direct marketing doeleinden

Wij verzamelen deze gegevens om statistieken te kunnen opstellen over de informatie die u zou kunnen interesseren en om u een optimale service te kunnen bieden.

 

De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 (1) (f) AVG voor zover noodzakelijk voor de doeleinden van onze legitieme belangen. Het leveren van een optimale klantenservice vertegenwoordigt legitieme belangen in de zin van de bovengenoemde bepaling (die volgens onze afwegingstoets zwaarder weegt dan uw privacybelangen). Wij bewaren de gegevens voor een optimale klantenservice zolang de garantie van toepassing is, tot maximaal 2 jaar na de laatste transactie of 1 jaar na het laatste contactmoment met u.

 

Er wordt echter pas contact met u opgenomen met informatie die u mogelijk interesseert na uw uitdrukkelijke toestemming, indien nodig.

 

 1. Overdracht van gegevens

 

Behalve in de bovengenoemde gevallen van verwerking in opdracht van ons (verzending van de nieuwsbrief) zullen wij uw persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen aan derden doorgeven:

 

 1. Webhosting

 

Voor het aanbieden van deze website maken wij gebruik van de diensten van Shock Media B.V. (hierna: "Shock Media"). Shock Media zorgt namens ons voor de opslag van deze website op servers (hosting). Voor het aanbieden van een website is de ingebruikname van een webhosting dienst noodzakelijk en vindt plaats volgens artikel 6 lid 1 (f) van de AVG ten behoeve van de rechtmatige economische belangen om ons aanbod op deze website beschikbaar te stellen (wat volgens onze afwegingstoets zwaarder weegt dan uw privacybelangen).

 

In verband met de hosting verwerkt Shock Media namens ons persoonsgegevens die voortvloeien uit het bezoek aan de website in verband met de geplaatste cookies, logbestanden en webanalysediensten.

 

Voor het gebruik van de hostingdiensten hebben wij met Shock Media een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten. Door middel van deze overeenkomst verzekert Shock Media dat zij de gegevens verwerken in overeenstemming met de AVG en de bescherming van de rechten van de betrokkene waarborgen.

 

 1. Voor de uitvoering van het contract

 

Voor zover dit wettelijk toegestaan en noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u op grond van Art. 6 (1) (b) AVG, worden uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven. Dit omvat in het bijzonder de overdracht aan fulfilmentbedrijven en rederijen met het oog op de levering van de door u bestelde goederen en de overdracht van betalingsgegevens aan onze betalingsdienstaanbieder of kredietinstellingen om een betalingstransactie uit te voeren. De derde partij mag de overgedragen gegevens uitsluitend voor de genoemde doeleinden gebruiken.

 

 1. Verwerking van betalingen met Klarna

 

Om u de door Klarna geboden betalingsmogelijkheden te kunnen bieden, geven wij persoonsgegevens, zoals contract- en bestelgegevens, door aan Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna: "Klarna"). De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Wij hebben een legitiem belang in de zin van bovengenoemde regeling, namelijk dat wij u de bovengenoemde betaalmogelijkheid kunnen aanbieden (die volgens onze afwegingstoets zwaarder weegt dan uw privacybelang). Klarna kan daarbij beoordelen of u gebruik kunt maken van de door haar geboden betalingsmogelijkheden en de betalingsmogelijkheden op uw wensen afstemmen. Uw persoonsgegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Klarna.

 

 1. Doorgifte aan BISSELL Homecare, Inc.

 

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan ons moederbedrijf BISSELL Homecare Inc. in de Verenigde Staten en kunnen op een 'need-to-know'-basis toegankelijk zijn voor elke BISSELL medewerker wereldwijd. BISSELL heeft passende voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen als wij uw persoonsgegevens overdragen aan de Verenigde Staten of aan een ontvanger in een ander land buiten de Europese Economische Ruimte zonder dat er sprake is van een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens, door middel van modelcontractsbepalingen met de betreffende BISSELL-entiteiten. U kunt contact met ons opnemen als u deze wilt raadplegen. 

 

De gegevens worden doorgegeven voor interne administratieve doeleinden en om het centrale klantenbeheer te waarborgen. De gegevens worden op basis van Art. 6 (1) (f) AVG, waarbij de genoemde doeleinden moeten worden beschouwd als legitieme belangen in de zin van deze regeling (die volgens onze afwegingstoets zwaarder weegt dan uw privacybelangen).

 

 1. Andere overdracht

 

Anders geven wij uw persoonsgegevens alleen door aan derden als dat het geval is:

 

- u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven op grond van Art. 6 (1) (a) AVG;

- de doorgifte noodzakelijk is op grond van artikel 6, lid 1, onder c) AVG voor de naleving van een wettelijke verplichting of

- in de andere gevallen van de volgende paragrafen, voor zover daar beschreven.

 

De overgedragen gegevens mogen door de derde partij alleen voor vooraf bepaalde doeleinden worden gebruikt.

 

 1. Cookies en Pixel Tags

 

We gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die door uw browser automatisch worden aangemaakt en worden opgeslagen op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone of iets dergelijks) wanneer u onze website bezoekt. Cookies beschadigen uw apparaat op geen enkele manier en bevatten geen virussen, trojans of andere schadelijke software.

 

Er wordt informatie opgeslagen in de cookie die gekoppeld is aan het specifieke apparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij direct informatie over uw identiteit ontvangen.

 

We gebruiken pixeltags (ook wel tracking pixel of pixel genoemd) in het kader van onze online diensten. Pixels zijn kleine afbeeldingen die via de HTML-code van onze pagina zijn geïntegreerd. De pixel zelf zorgt er niet voor dat er informatie op uw apparaat wordt opgeslagen of gewijzigd, dus de pixel op uw apparaat veroorzaakt geen schade, bevat geen virussen, trojaanse paarden of andere malware.

 

De pixel stuurt uw IP-adres, de referrer URL van de bezochte website, het tijdstip waarop de pixel is bekeken, de gebruikte browser en eerder ingestelde cookie-informatie naar een webserver. Dit stelt ons in staat om reikwijdtemetingen en andere statistische evaluaties uit te voeren, die dienen om ons aanbod te optimaliseren.

 

Enerzijds worden cookies gebruikt om het gebruik van onze website voor u aangenamer te maken. Zo gebruiken wij "sessiecookies" om vast te stellen of u al eerder afzonderlijke pagina's op onze website hebt bezocht.

 

Daarnaast gebruiken we tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die gedurende een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Als u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, herkent het systeem automatisch dat u ons al hebt bezocht en welke invoer en instellingen u hebt geactiveerd, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

 

Wij gebruiken ook cookies en pixel-tags om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te kunnen evalueren om onze diensten voor u te helpen optimaliseren (zie sec. 5). Deze technieken stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website vast te stellen dat u ons al heeft bezocht. De cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

 

De door cookies en pixels verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen voor een probleemloze en gebruikersvriendelijke voorziening van onze website en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG (die volgens onze afwegingstoets zwaarder weegt dan uw privacybelangen). Indien een dergelijke verwerking echter niet kan worden gebaseerd op onze legitieme belangen, zullen wij u om uw toestemming vragen.

 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een waarschuwing verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt geplaatst. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken. U kunt geschikte hulpmiddelen of browser add-ons gebruiken om het gebruik van pixels op onze pagina's te voorkomen (bijv. de add-on "AdBlock" voor de Firefox-browser).

 

U kunt uw cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen door hier te klikken.

 

 1. Tracking en/of Targeting

 

De onderstaande analyse, tracking en gerichte maatregelen die door ons worden gebruikt, worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, dus na uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Door het gebruik van deze trackingmaatregelen willen wij zorgen voor een passend ontwerp en een voortdurende optimalisatie van onze website. We gebruiken de trackingmaatregelen ook om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen, zodat we dit kunnen evalueren om onze diensten voor u te helpen optimaliseren. Door de gebruikte doelgerichte maatregelen willen we ervoor zorgen dat u alleen reclame op uw apparaten ziet wanneer u websites of apps van derden gebruikt die gericht zijn op uw werkelijke of vermeende interesses.

 

We zullen stoppen met het verwerken van dergelijke informatie, als u uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming te allen tijde kosteloos intrekken, met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van reden, door contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld via e-mail of door uw cookievoorkeuren te wijzigen met de tracking en targeting tools die verschijnen wanneer u onze website bezoekt).

 

 1. Google Analytics

 

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna "Google"). In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie par. 4) gebruikt.

 

De door het gebruik van cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (zoals het IP-adres van de bezoekende computer, het tijdstip van toegang, de referrer-URL en informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem) wordt verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS.

 

Google is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield en is geregistreerd bij het U.S. Department of Commerce's U.S. Privacy Shield programma, dat de naleving van de EU-gegevensbeschermingswetten garandeert. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 

Wij gebruiken Google Analytics na uw uitdrukkelijke toestemming op grond van Art. 6 (1) (a) AVG voor de analyse en optimalisatie van onze website en de economische werking van deze website. Daarom verwerkt Google de informatie namens ons om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteiten en het internetgebruik aan te bieden ten behoeve van marktonderzoek en om een op de behoeften van de gebruikers afgestemde internetervaring te garanderen. Wij hebben ook een contract voor gegevensverwerking met Google gesloten voor het gebruik van Google Analytics. In dit contract verbindt Google zich ertoe de gegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming en ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokken personen worden beschermd.

 

Wij gebruiken Google Analytics alleen met ingeschakelde IP-anonimisering. Dit betekent dat Google het IP-adres van de gebruiker binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

 

Wij hebben de reclamefuncties van Google Analytics ingeschakeld. Dit stelt ons in staat om te rapporteren over doelgroepen, demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site, evenals over onze marketingcampagnes. Deze informatie is afkomstig van campagnes die worden uitgevoerd op Google-diensten, op interesses gebaseerde advertenties van Google, het Google Display Network en bezoekersinformatie van derden. Hierdoor wordt uw identiteit niet direct aan ons onthuld. Met behulp van deze rapportages kunnen wij het gebruikersgedrag in verband met onze online aanbiedingen nog beter evalueren en de adressering van doelgroepen optimaliseren.

 

Indien u niet meer wenst dat uw gebruikersgedrag in deze rapporten wordt opgenomen, kunt u uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang, kosteloos en zonder opgaaf van redenen intrekken of deactiveren, bijvoorbeeld via de advertentie-instellingen in een apart Google-account of het verzamelen van gegevens door Google Analytics, zoals hieronder beschreven, voorkomen. U kunt het verzamelen ook beperken door u niet aan te melden bij uw eigen Google-account wanneer u onze pagina's bezoekt.

 

Wij maken geen gebruik van de door Google aangeboden Universal Analytics met User ID.

 

Bovendien kan deze informatie aan derden worden doorgegeven voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover deze derden deze gegevens namens ons verwerken.

 

De via cookies verzamelde gebruikersgegevens worden na 6 maanden automatisch verwijderd.

 

Cookies van Google worden alleen op uw apparaat geplaatst als u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies via de cookie-banner of uw cookie-instellingen. U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen door te klikken op "Cookie-instellingen" die verschijnen als u onze website bezoekt en het vakje "Marketing Cookies" uit te vinken.

 

Daarnaast kunt u het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van een browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de=en).

 

Meer informatie over de privacy van gegevens in verband met Google Analytics vindt u op de Google Analytics Help-pagina. Voor informatie over het gebruik van de gegevens door Google verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

 

 1. Facebook Aangepast publiek met Facebook Pixel

 

We gebruiken ook Facebook Website Custom Audiences van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of als u in de EU bent Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (hierna "Facebook"). Dit is een marketingdienst van Facebook. Het stelt ons in staat om gepersonaliseerde en op interesse gebaseerde reclame op Facebook weer te geven aan bepaalde groepen van pseudonieme bezoekers van onze site die ook gebruik maken van Facebook.

 

Onze website heeft een Facebook Custom Audience-pixel geïntegreerd dat wordt gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie over uw gebruik van deze website op te slaan. Dit omvat uw IP-adres, de browser die u gebruikt en de bron- en doelpagina's. Deze informatie wordt overgebracht naar de servers van Facebook, die zich mogelijk ook in de Verenigde Staten bevinden. Facebook is gecertificeerd in het kader van de gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" tussen de VS en de EU en verplicht zich tot naleving van de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

Facebook vergelijkt automatisch of u een Facebook-cookie hebt opgeslagen. Het Facebook-cookie bepaalt automatisch of u tot de voor ons relevante doelgroep behoort. Als u tot de doelgroep behoort, tonen wij overeenkomstige advertenties voor u op Facebook. Tijdens dit proces wordt u noch door ons, noch door Facebook persoonlijk geïdentificeerd door de vergelijking van de gegevens, omdat de geavanceerde vergelijkingsfunctie gedeactiveerd is en wij geen e-mailadressen naar Facebook sturen.

 

De Facebook Pixel wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming via de cookie-banner of uw cookie-instellingen op uw apparaat geplaatst. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang, kosteloos en zonder opgaaf van redenen intrekken of uw voorkeuren wijzigen door te klikken op "Cookie-instellingen" binnen de tracking en targeting tools die verschijnen wanneer u onze website bezoekt en het vakje "Marketing Cookies" uit te vinken.

 

Wij slaan uw gegevens op voor een periode van max. 6 maanden na het verzamelen.

 

Meer informatie over gegevensbescherming bij Facebook vindt u in de richtlijn voor gegevensbescherming.

 

 1. Adformulier

 

Op onze website maken we gebruik van de webanalyseservice van Adform A/S, Wildersgade 10B, 1408 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Adform").

 

Het online identificatienummer (online ID's) zoals cookie-ID's, IP-adres, apparaat-ID's, reclame-ID / IDFA (bijv. op Android of Apple-smartphones) van uw eindapparaat wordt verzameld om uw eindapparaat, de internetbrowser die u gebruikt of de app die u bij een nieuw bezoek gebruikt, te herkennen. Er worden geen unieke gebruikersgerelateerde gegevens zoals naam of adres opgeslagen. Alle door ons gebruikte ID's maken alleen de herkenning van uw eindapparaat, uw internetbrowser of de gebruikte app mogelijk.

 

Adform levert ons verschillende statistieken op basis van deze gegevens. Op deze manier kunnen wij bepalen of internetgebruikers die onze advertenties later hebben gezien onze website bezoeken en in welke producten en inhoud ze geïnteresseerd zijn. Een verbinding met de afzonderlijke online-ID's wordt in de statistieken niet tot stand gebracht.

 

Bovendien kunnen we de gebruikers van onze website bij een nieuw bezoek herkennen en bij een toekomstig reclamecontact kunnen we de advertenties in de inhoud aanpassen aan uw interesses (zoals bekeken producten en informatie) en herkennen via welke advertenties of tussenpersonen gebruikers zich van ons bewust zijn geworden. De analyse van de reclamecontacten, de bekeken inhoud van onze website en de gerichte levering van advertenties op basis van uw interesses helpen ons om advertenties weer te geven die in overeenstemming zijn met uw interesses.

 

Cookies van Adform worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming via de cookie-banner of uw cookie-instellingen op uw apparaat geplaatst. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang, kosteloos en zonder opgave van redenen intrekken of uw voorkeuren wijzigen door op "Cookie-instellingen" te klikken en het vakje "Targeting Cookies" uit te vinken.

 

Wij slaan uw gegevens op voor een periode van max. 6 maanden na de verzameling.

 

Bovendien, als je niet wilt dat Adform je gegevens verzamelt, kun je een uitleg vinden over hoe je het verzamelen van gegevens op je computer of mobiele apparaat kunt uitschakelen via de volgende link: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/.

 

 1. Erkenning van de rechten van de betrokkenen

 

Je hebt het recht,

 

- overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de AVG, de toestemming die u ons heeft gegeven te allen tijde in te trekken. Als gevolg hiervan kunnen wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer uitvoeren;

 

- op grond van artikel 15 van de AVG, om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over het doel van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, aan wie uw gegevens werden of zullen worden verstrekt, de geplande duur van de opslag, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van het recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens voor zover deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien nodig, zinvolle informatie met betrekking tot de details hiervan.

 

- overeenkomstig artikel 16 van het AVG, om de onmiddellijke verbetering van onjuiste gegevens of de aanvulling van uw persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen te verkrijgen;

 

- overeenkomstig artikel 17 van het AVG kunt u de door ons opgeslagen persoonsgegevens laten verwijderen, wanneer de verwerking niet vereist is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering;

 

- overeenkomstig artikel 18 van de AVG, om de beperking van de verwerking te verkrijgen, wanneer de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, en wij de gegevens niet langer nodig hebben, terwijl u ze ook nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of het verweer van een rechtsvordering, of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 van de AVG;

 

- op grond van artikel 20 van de AVG, om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, of om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking;

 

- overeenkomstig artikel 77 van de AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats of werk of tot het hoofdkantoor van onze onderneming.

 

Informatie over uw recht om bezwaar te maken op grond van artikel 21 van de AVG

 

U heeft te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en deze te voorkomen op grond van artikel 6 (1) (e) van de AVG (Verwerking van gegevens in het algemeen belang) en artikel 6 (1) (f) van de AVG (Gegevensverwerking op basis van belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van het bepaalde in artikel 4, lid 1, onder f, van de AVG (Gegevensverwerking op basis van belangenafweging).

 

Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij wij het bewijs kunnen leveren van dwingende en legitieme gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om wettelijke rechten uit te oefenen, te handhaven of te verdedigen.

 

Voor zover uw bezwaar is gericht tegen de verwerking van gegevens voor direct marketing doeleinden, zullen wij de verwerking onmiddellijk staken. In dit geval is de specificatie van een bepaalde situatie niet vereist. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze in verband wordt gebracht met dergelijke directe reclame.

 

Als u gebruik wilt maken van uw recht om bezwaar te maken, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

 

 1. Gegevensbeveiliging

 

Alle persoonsgegevens die door u worden verzonden, worden gecodeerd met behulp van de algemeen aanvaarde en veilige standaard TLS (Transport Layer Security). TLS is een veilige en bewezen standaard, die ook wordt gebruikt in bijvoorbeeld online bankieren. U kunt een beveiligde TLS-verbinding detecteren, onder andere vanaf de "s" aan het einde van de http (d.w.z. https: //...) in de adresbalk van uw browser of het hangslotpictogram onderaan uw browser.

 

Bovendien gebruiken wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technische ontwikkelingen. Bovendien zijn wij en onze medewerkers verplicht tot geheimhouding van de gegevens. Ook onze onderaannemers en vertegenwoordigers die voor de uitvoering van hun professionele opdrachten toegang moeten hebben tot persoonlijke gegevens, krijgen toegang en hebben dezelfde verplichtingen tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van de gegevens.

 

 1. Updates van het privacybeleid

 

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is gedateerd april 2020. De verdere ontwikkeling van onze website en de aangeboden of gewijzigde producten en diensten als gevolg van respectievelijk wettelijke of reglementaire vereisten kunnen het noodzakelijk maken om dit privacybeleid aan te passen. Wij zullen wijzigingen op deze website tijdig bekendmaken. Daarom dient u regelmatig toegang te hebben tot deze privacyverklaring om uzelf te informeren over de huidige versie.

 

U kunt het beleid te allen tijde downloaden, opslaan en afdrukken op onze website https://www.bissellgermany.de/footer/privacy-statement.

Deel deze tip