FAQ

Zorg ervoor dat de borstel is ingeschakeld. Zo niet, dan zal de borstel niet draaien. *Opmerking: De borstelschakelaar schakelt uit, iedere keer dat de machine wordt uitgeschakeld.

Controleer de borstel op eventuele obstakels.

Indien er obstakels zijn:
- Dit toestel beschikt over een Brush Roll reset-functie. Dit wil zeggen dat als er grof vuil in de borstel komt, dan zal de borstel uitschakelen.
- Als dit is gebeurd, zet de machine uit en verwijder het vuil.
- Wacht ongeveer 15 seconden tot de motor is afgekoeld, voordat u het apparaat weer aanzet. Hierna zal de borstel weer correct functioneren.  

Als er geen obstakels zijn:
- De borstel moet mogelijk worden gereinigd. Schakel het apparaat uit, zodat de borstel naar u toe is gericht.
- Als u naar de bodem van de machinevoet kijkt, ziet u aan de rechterkant van de voet een vergrendeling. Deze staat op de vergrendelstand als de pijl op de schuifknop wijst naar het "lock" symbool. Om te ontgrendelen, verplaats de pijl op de schuifknop pijl in de richting van het "unlock" symbool. (Zie foto's hieronder).

lock

Til het lipje op en neem dan de borstel uit de borstelvoet en maak de borstel schoon (zie de onderstaande foto). *Opmerking: er hoeft geen riem verwijderd of gecontroleerd te worden.

lift the tab

Wanneer de borstel is verwijderd, controleert u de eindkappen op de borstel en de behuizing van de voet op eventuele schade aan de eindkappen. Tegelijkertijd controleer u de behuizing van de borstel op vuil en maak deze schoon indien nodig.

Zet de borstel terug op zijn plaats en zet het op slot door de schuifknop in de richting van het "lock" symbool te duwen. Het vierkante uiteinde past in het vierkante slot onder de vergrendeling. Probeer de borstel met de hand te draaien. Als dit werkt, zet het apparaat weer rechtop, schakel het apparaat in en controleer of de borstel weer draait.

Als de borstel niet wordt ingeschakeld, neem dan de voet weer uit, verwijder de borstel en probeer een andere borstel (als u meer dan één borstel heeft ontvangen bij uw machine). Als deze borstel werkt, dan moet de andere borstel vervangen worden.

Als de borstel nog steeds niet draait en de andere borstel niet werkt, neem dan contact op met BISSELL .

Zorg ervoor dat de machine op een vlakke ondergrond staat en dat u de machine recht opstaand achterlaat. Als het apparaat blijft kantelen, kunt u contact opnemen BISSELL.

Klik het handvat aan de achterkant van de machine aan de CLEAN tank zijde. De flexibele slang wikkelt rond de machine en wordt door de beugel op zijn plaats gehouden.

Alles wat u nodig heeft is een platte schroevendraaier! Er is een palletje in de buis die het doorzichtige deksel vasthoudt. Om deze los te maken, steek de schroevendraaier schuin omhoog in de buis en trek de doorzichtige afdekking weg. Zie foto:

 

spotclean

Ja, alle MULTIREACHES stoppen met opladen wanneer deze volledig zijn opgeladen. Echter, NiMH (1313 en 1315 serie) modellen moeten alleen opgeladen worden wanneer ze leeg zijn. Lithium Ion (1311 & 1312 serie) modellen kunnen continue op de oplader aangesloten blijven

Is de vuilcontainer vol?
Als de vuilcontainer vol is, leeg deze. Als de vuilcontainer leeg is, controleer dan of het filter en filterscherm niet ontbreken en zorg ervoor dat ze correct zijn geïnstalleerd in de vuilcontainer (het filter sluit in het filterscherm) (zie foto's hieronder)

 

filter

 

filter

 

Ontbreek er één of beide filters?
Als dat zo is, zullen ze moeten worden besteld. Gebruik de machine niet zonder het filter en filterscherm. Het kan de motor beschadigen en de garantie vervalt.

 

Is het filter en het filterscherm vuil?
Als dat zo is, verwijder de vuilcontainer uit de handzuiger. Trek het filterscherm eruit, dat het filter in het midden van het vuil beker bevat. Trek de witte filter (je moet het filter uit het slot ontgrendelen en het eruit uit trekken), en was het filter en filterscherm met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat de filters volledig droog zijn en de binnenkant van het vuil beker is schoongeveegd voordat u de filters erin plaatst. (Zie foto's hieronder hoe het filter van het scherm te verwijderen).

 

filter

 

filter

 

Voordat u de filters terugplaatst, veeg de binnenkant van de vuilcontainer schoon, zodat de filters veilig afsluiten.

 

Is de vuilcontainer goed gesloten?
Als het niet goed is vergrendeld, verwijder de vuilcontainer en installeer opnieuw. Het moet hoorbaar op z’n plaats in de handzuiger "klikken".

Als het toestel nog steeds stof blaast, kunt u contact opnemen met BISSELL.

Is de batterij volledig opgeladen? Zo niet: Zorg ervoor dat de machine in de “Off” positie staat voor het opladen en dat de stekker van de oplader in een werkend stopcontact is gestoken.

Wanneer de 1311 en 1312 machines voor het eerst opgeladen worden hebben deze een oplaadtijd nodig van 4 volledige uren. Ook voor het heropladen van de machines is maximaal 4 uur nodig, afhankelijk van het gebruik.

 

Charging

 

Voor het eerste gebruik dienen de 1313 en 1315 series in 8 uur volledig opgeladen te worden. Voor het volledig herladen is eveneens 8 uur benodigd afhankelijk van het gebruik.

 

Charging

 

Zorg ervoor dat u alleen de bij uw MULTIREACH geleverde oplader gebruikt en dat de oplader goed is aangesloten op het oplaadstation.

Is het netsnoer stevig in het stopcontact? Indien het netsnoer goed is aangesloten:

 • Controleer op een doorgebrande zekering of stroomonderbreker.
 • Controleer of de oplader correct is aangesloten op het oplaadstation
 • Controleer of de oplader warm is
 • Als de oplader tijdens het oplaadproces niet warm wordt (zie grafieken hierboven), dan moet de oplader worden vervangen. *Opmerking: Deze zal niet warm worden als de machine al grotendeels of volledig is opgeladen.

  Als er nog steeds geen vermogen is na het proberen van al deze stappen, neem dan contact op met BISSELL.

  • Modellen 1311, 1312 en 1315 hebben de bediening voor het zuigen op het handvat. Zorg ervoor dat u de juiste aanzuiging gebruikt voor het juiste schoonmaaktype. De zuigkracht kan worden gecontroleerd door het indrukken van de "+/-" knop op het handvat. U zult een verandering in de motor horen - hoger voor meer zuigkracht; lager voor minder zuigkracht.

  • De modellen 1311 en 1312-serie hebben EdgeReach ™ Technology. Als de machine niet goed zuigt, zorg er dan voor dat de EdgeReach is uitgeschakeld. Als deze niet is uitgeschakeld, zal het vuil aan de voorzijde van de machine worden rondgeduwd en wordt er aan de voorzijde niets opgezogen. Echter, als u de EdgeReach wilt gebruiken, druk dan op de "Edgereach" knop op het handvat. Dit zal de EdgeReach functie activeren en de zijkanten van de voet zullen oplichten zodat u weet dat deze functie aan staat (zie foto's hieronder).

  EdgeReach bar

  Zorg ervoor dat de voet correct aan de machine is geklikt en zorg er ook voor dat handzuiger volledig vergrendeld is op de machine. Als de handzuiger niet correct is geplaatst, zal de machine niet worden ingeschakeld.

  Haal de handzuiger van de machine. Pak het handvat van de handzuiger en trek deze er recht uit.

  Zorg ervoor dat de vuilcontainer leeg is. Druk op de zwarte knop onder de aan/uitknop op de handzuiger. Trek de vuilcontainer naar beneden, verwijder het filter en het filterscherm en leeg de vuilcontainer in de prullenbak. Zie foto hieronder

  dirt cup

  Zorg ervoor dat de vuilcontainer goed bevestigd is aan de handzuiger. Deze moet goed vastklikken en er mag geen open ruimte zijn tussen de vuilcontainer en de accu, waar het vuil tussendoor kan.

  BISSELL multireach

  Neem de handzuiger van de machine. Verwijder de vuilcontainer van de handzuiger en zet de machine aan om de zuigkracht van de motor te controleren (zie foto hieronder).

  suction

  Als er zuigkracht is bij het motor kanaal, met de handzuiger verwijderd, zet de machine aan en controleer de zuigkracht aan het einde van het mondstuk.

  Als er geen zuigkracht is, kijk of het mondstuk verstopt is met vuil. Als dat het geval is, verwijder het vuil en controleer de zuigkracht opnieuw.

  Suction power

  Is de vuilcontainer vol? Zo ja, maak deze leeg (Zie hierboven de noodzakelijke stappen). Is de vuilcontainer leeg? Controleer de filter en het filterscherm. Zijn deze vuil? Als deze vuil zijn, verwijder de vuilcontainer van de handzuiger. Trek het filter scherm eruit, die zich in het midden van het filter bevindt. Trek de witte filter eruit (u moet de filter uit het slot halen en er recht uittrekken) en was het filterscherm en de filter met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat deze volledig droog zijn alvorens terug te plaatsen in de vuilcontainer (zie foto’s hieronder voor het verwijderen van de filterscherm).

  filter

  filter

  Reinig de binnenkant van de vuilwater tankmet een doekje en zet de filter terug. Zet de handzuiger weer in elkaar en plaats hem terug op de machine. Test de machine op zuigkracht. Als er nog steeds geen zuigkracht is, ga dan door met de volgende stappen:

  • Verwijder de voet van de machine en controleer of er zich geen vuil bevindt op de volgende drie plaatsen: (zie foto’s hieronder)

  floor nozzle

  filter

  • Zit de voet op de juiste manier bevestigd? U moet een “klik” horen wanneer deze op de juiste plaats op de machine bevestigd is.

  • Is de machine volledig opgeladen? Zo niet, ga dan naar de vraag “Geen Vermogen” voor de oplaadinstructies

  • Als de machine na bovenstaande handelingen nog steeds weinig of geen zuigkracht heeft, neem dan contact op met BISSELL.

  Controleer of de tank lekt. De zwarte, ronde klep op de bodem moet vrij kunnen bewegen wanneer u deze met uw vinger ingedrukt houdt. Als de klep vast zit of ingedrukt is waardoor vloeistof lekt, probeer dan door middel van indrukken de klep terug te laten komen. Let op dat er geen scheuren of gaten in de tank zitten. Het vervangen van de tank zal in beide gevallen de oplossing zijn.

  1. Controleer het snoer op beschadigingen. In geval van beschadiging het apparaat niet meer gebruiken en het snoer laten vervangen.

  2. Probeer een ander stopcontact, en - als er nog steeds geen stroom is - controleer de stroomonderbreker.

  3. Uw SpotClean heeft een interne thermische beveiliging ter bescherming tegen oververhitting. Als de thermische beveiliging is geactiveerd, stopt de motor. Als dit gebeurt, neemt u de volgende stappen:

  • Zet de stofzuiger uit (O) en haal de stekker uit het stopcontact, 
  • Controleer het uiteinde van de slang en de hardnekkige vlekkenreiniger op verstoppingen en verwijder vuil indien nodig,  
  • Controleer de vuilwatertank op vuil en reinig indien nodig.

  Laat de motor, met de stekker uit het stopcontact, ongeveer 30 minuten afkoelen. De thermische beveiliging wordt automatisch herstart en dan kunt u de SpotClean weer gebruiken. Als de thermische beveiliging geactiveerd blijft nadat u de bovenstaande stappen heeft genomen, neem dan contact op met BISSELL.

  1. Controleer waar de lekkage vandaan komt. Als uw machine lekt uit de bodem van de tank, zie de voorgaande vraag over het lekken van de schoonwatertank.

  2. Zorg ervoor dat de in de vuilwatertank goed op zijn plaats is. De pijl op de grijze afscheider moet in overeenstemming zijn met het slot pictogram op de vuilwatertank. Als deze niet is vergrendeld, zal de vuilwatertank lekken of het lekt uit de onderkant van de machine. Zie foto:

   

  spotclean

   

  Verwijder de schoonwatertank en vul deze met water om te zien of deze vrij lekt (los van de machine).

  • Zo ja, dan verwijzen wij u naar de voorgaande vraag over de lekkende watertank voor verdere hulp.
  • Zo niet, als de watertank niet lekt, probeer dan het volgende:
   Verwijder de opvangtank en constateer of er water zit in de opvangruimte. Als er water in de opvangruimte is, kijk of de zwarte dop niet ontbreekt in de opvangtank of verkeerd is geplaatst (de hoge zijde van de pakking moet in de opening aan de afgeronde buitenzijde van de tank passen). Zorg ervoor dat de pakking is geopend door het uitnemen en inknijpen het rubberen mondstuk, waardoor het op het uiteinde opent. Zie foto's hieronder:

  spotclean

   

  spotclean

   

  Controleer of de vlotter in de vuilwatertank goed werkt. Leeg de vuilwatertank en schudt deze diverse keren om. De vlotter moet gemakkelijk heen en weer schuiven. Wanneer de vlotter vastzit in de open positie, kan er water in de behuizing van de machine lopen. Het kan nodig zijn om de vlotter te vervangen.

  Als er geen water in de opvangruimte zit, neem contact op met BISSELL.

  Als het lek daadwerkelijk afkomstig is van de onderkant van de machine (en stap 2 is niet het probleem), neem dan contact op BISSELL.

  1. Zorg ervoor dat de zwarte dop helemaal op zijn plaats zit. Als deze niet helemaal in de vuilwatertank is geduwd, dan leidt dat tot lekkage. De pakking kan er slechts op één manier in.

  2. Zorg ervoor dat er geen vuil vastzit in de "groeven" van de rubberen pakking. Als er vuil in de groeven zit, zal de pakking niet helemaal correct in de opvangtank passen en gaan lekken (zie afbeelding hieronder).

   

  spotclean

   

  3. Zorg ervoor dat de afscheiding in de opvangtank goed op zijn plaats is. De pijl op het scheidingsonderdeel moet in overeenstemming zijn met de pictogram op de opvangtank. Als deze niet op de juiste plaats zit, gaat de opvangtank lekken of lekt de bodem van de machine (zie foto hieronder).

   

  spotclean

  Na het vullen van uw schoonwatertank met water en formule, sluit u de zwarte dop en plaatst de tank op uw SpotClean. De SpotClean watertank heeft voetjes aan de onderzijde om deze correct te plaatsen. Druk stevig aan om de tank vast te zetten en controleer op eventuele ruimtes tussen de tank en de bodem van de machine.

  spotclean tool

  Controleer of het spuitstuk water sproeit zonder mondstuk op de slang.

  spotclean filter

  Als het spuitstuk niet sproeit, probeer de spuitmond te reinigen met een opengevouwen paperclip.

  spotclean

  Zorg ervoor dat de schoonwatertank gevuld is met water. Duw het kleine zwarte ventiel op de bodem van de tank in, boven de gootsteen, om te zien of er water doorheen komt.

  • Als er geen water door de klep komt, moet de tank worden vervangen.
  • Als er water door de klep komt, kan de machine haar zuigkracht hebben verloren. Til de watertank op, terwijl u het spuitstuk indrukt.

  Als het spuitstuk sproeit zonder mondstuk dan moet het mondstuk gereinigd worden. U kunt het mondstuk reinigen met een borstel of een paperclip.

  Was dit de oplossing?
  Zo niet, zuig meerdere tanks vol met warm schoon water in de opvangtank. Dit zal vuil verwijderen uit de flexibele slang in de schoonwatertank. Zodra dit is gedaan, probeer opnieuw te sproeien.

  Als sproeien nog steeds niet mogelijk is, neem contact op met BISSELL.

  Het model een serienummer staan op de achterkant van de hand zuiger.

  Multireach serial number

  1. Zuigkracht vemindert niet


  • De 1311-serie zal ongeveer 40 minuten met alleen de normale zuigkracht functioneren en ongeveer 28 minuten als u max zuigkracht gebruikt.

  • De 1312-serie zal ongeveer 30 minuten op de normale zuigkracht functioneren en ongeveer 20 minuten bij gebruik op max zuigkracht.

  • De 1313-serie heeft een looptijd van ongeveer 15 minuten (Er is geen zuigkracht instelling voor deze machine)

  • De serie 1315 heeft een looptijd van ongeveer 20 minuten op de normale zuigkracht en ongeveer 14 minuten bij gebruik op max zuigkracht.

  2. Lichter / compacter - Een NiMH-batterij met een energie-output van 1,2 Volt, heeft hetzelfde gewicht en grootte als de Lithium Ion batterij met een energie-output van 3,7 Volt.

  3. Lang houdbaar


  • NiMH-batterijen verliezen iedere dag 1-5% van hun opgeladen vermogen.  

  • Lithium-ion batterijen hebben de neiging om hun energie te behouden, zelfs na maanden van opslag.

  4. weinig Onderhoud / Geen Accu "geheugen"

  Heatwave Technology® zorgt voor een constante warmtebron om de temperatuur van het water gedurende het reinigingsproces te handhaven.

  Gebruik geen kokend water of water uit de magnetron. De maximum watertemperatuur voor het vullen van de watertank is 60 graden Celcius.